Asukasinfo

Asukasinfo

Jos kaipaat lisätietoja, ota yhteyttä!

Olen muuttanut taloyhtiöön, mitä minun pitää ilmoittaa ja kenelle?

Muuttaessasi asumaan ostamaasi tai vuokraamaasi huoneistoon tulee muutosta tehdä ilmoitus isännöitsijälle ja huoltoyhtiölle, mikäli taloyhtiössä on sellainen. Ilmoituksen isännöitsijälle voitte tehdä sähköisesti muuttoilmoituslomakkeella

Huoltoyhtiö vaihtaa ilmoituksen perusteella nimet postiluukkuun, porrashuonetauluun ja ovipuhelimeen. Mikäli taloyhtiössänne ei ole huoltoyhtiötä, osakas on itse vastuussa nimen vaihdosta. 

Muistattehan tehdä muutosta ilmoituksen myös maistraattiin sekä päivittää kotivakuutuksen. Huom! Maistraattiin tai Postiin tehtävä muuttoilmoitus ei välity isännöitsijätoimistolle eikä huoltoyritykselle.

Tarvitaanko kotivakuutus?

Kotivakuutus ei ole pakollinen, mutta suosittelemme sitä ehdottomasti turvaamaan kodin irtaimistoa kuten elektroniikkaa, huonekaluja ja kodinkoneita sekä huoneiston osia rikkoutumisen ja särkymisen varalta. Esimerkiksi vesivahingon sattuessa taloyhtiön kiinteistövakuutus ei korvaa esim. irtainta omaisuutta tai mahdollisen sijaisasumisen kuluja.

Vuokralla asuvilta yleensä edellytetään kotivakuutusta vuokrasopimuksen ehdoilla.

Miten varaan saunavuoron?

Mikäli taloyhtiössänne on talosauna, voitte tiedustella saunavuorojen varaamisesta isännöitsijältä.

Miten vuokraan autopaikan?

Taloyhtiönne mahdollisista autopaikoista ja niiden vuokraamisesta voitte tiedustella isännöitsijältä.

Milloin veden tasauslaskutus tapahtuu?

Vesilaskutus voidaan tehdä yhtiökokouksen päättämin väliajoin huoneistokohtaisten vesimittarilukemien perusteella. Yleisimmät laskutusvälit ovat 3 kk tai 4 kk välein.

Vesilaskutus voidaan tehdä myös niin, että osakkaat maksavat vesimaksuennakkoa, joka on yhtiökokouksessa päätetty euromäärä/henkilö. Vuoden vaihteessa tasaus tehdään huoneistokohtaisten vesimittarilukemien perusteella. Ennakkomaksut huomioiden osakkaille tulee joko lisää maksettavaa tai hyvitettävää.

Kussakin käytännössä osakkaat ilmoittavat vesimittarilukemansa taloyhtiönsä hallituksen puheenjohtajalle, joka ilmoittaa ne edelleen isännöitsijälle, kaikki yhdessä erässä.

Joissain taloyhtiöissä vesimaksua ei tasata ollenkaan, vaan osakkaat maksavat yhtiökokouksessa päätettyä euromäärää/asukas.

Montako palovaroitinta asunnossa tulee olla? Kuka vastaa palovaroittimista?

Asunnon jokaisen kerroksen tai tason alkavaa 60 m² kohden on oltava vähintään yksi palovaroitin. Esimerkiksi 65 m² kerrostaloasunnossa on oltava kaksi palovaroitinta. Palovaroitin on pidettävä toimintakunnossa, toimintakunto on varmistettava säännöllisellä testauksella.

Palovaroittimista vastaa huoneiston asukas ja/tai osakas.

Miten tilaan isännöitsijätodistuksen?

Isännöitsijätodistuksen tilaaminen onnistuu sähköisesti isännöitsijätodistuslomakkeella. Mainitse tilauksessa, mihin tarkoitukseen isännöitsijätodistus on tulossa, niin toimitamme sen mukana kaikki tarvittavat liitteet.

Miten lajittelet jätteet?

Taloyhtiöt on velvoitettu jätelaissa kierrättämään jätteet. Lajittelun on tarkoitus vähentää sekajätettä ja säästää luontoa. Paras tapa säästää luontoa taloyhtiön asukkaille on siis lajitella jätteensä ja kierrättää. Jätteiden lajittelu mahdollistaa niiden uudelleenjalostuksen, joten toivomme taloyhtiöidemme asukkaiden lajittelevan jätteensä mahdollisimman hyvin. Esim. metalli- ja lasijäte voidaan sulattaa ja käyttää uudelleen lähes ikuisesti. Biojätteistä saadaan kompostoimalla multaa ja biokaasu voidaan käyttää hyväksi energiatuotannossa. Lisäksi lajittelu ehkäisee jäteastioiden täyttymisen ennenaikaisesti. Ylitse tursuavat jäteastiat houkuttelevat paikalle tuholaisia, esim. lintuja ja rottia, ja täten aiheuttaa taloyhtiölle harmia.

Miten huolehdimme taloyhtiömme talvikunnossapidosta?

Vastuu kiinteistön turvallisuudesta on taloyhtiöllä, eli osakkailla. Talvikunnossapito on erityisen tärkeää, sillä esim. liukkaus ja katoilta tippuvat lumet aiheuttavat todellisen vaaran. Talvikunnossapito olisi hyvä ulkoistaa huoltoyhtiölle. Mikäli taloyhtiöllä ei ole syystä tai toisesta huoltoyhtiötä käytössä, ovat osakkaat vastuussa kunnossapidosta. Isännöitsijä ei pääse tarkkailemaan tilannetta taloyhtiössä paikan päällä päivittäin. Taloyhtiö on myös vastuussa kadun jalkakulkukäytävästä oman tonttinsa edustalta.

Talvikunnossapitoon kuuluu mm. lumien kolaus, isojen lumikinosten poiskuljetus, katon lumitilanteen seuranta sekä hiekoitus. Lumet tulee kolata kaikilta kulkureiteiltä niin, että kulkeminen on helppoa ja autoilla pääsee talleihin ja parkkipaikoille. Jos lunta kertyy liikaa tai kinokset ovat muodostuneet isoiksi esim. suojateiden vieressä, pitää lumikinoksille tilata poiskuljetus. Suojatietä ylittävän henkilön tulee nähdä tiellä liikkuvat autot lumen takaa. Katoilla on hyvä olla lumiesteet ja tarvittaessa on hyvä tilata lumen tiputus katolta. Katolta tippuva lumi voi aiheuttaa vaaratilanteen ihmisen tai lemmikin jäädessä lumikuorman alle. Lumen tiputusta odotellessa vaarallinen kohta kulkuväyliltä tulee rajata pois käytöstä tolppien ja huomionauhan avulla. Kaikki kulkuväylät tulee hiekoittaa liukkauden torjumiseksi. Henkilölle voi käydä todella pahasti liukastuessa, ja taloyhtiö on vastuussa, mikäli taloyhtiö on laiminlyönyt talvikunnossapitovastuunsa.

Toivomme kaikkien osakkaiden ja asukkaiden ymmärtävän talvikunnossapidon tärkeyden ja osallistuvansa omalta osaltaan talvikunnossapitoon. Yhteystietoja mm. lumien tiputukseen, hiekoitussepelin tilaamiseen ja lumikuorman pois viemiseen löytyy tämän sivun lopusta.

Keneen olen yhteydessä, mikäli tarvitsen huoltotöitä?

Ole yhteydessä suoraan taloyhtiösi huoltoyhtiöön. Isännöitsijän tehtäviin eivät kuulu huoltotyöt. Mikäli taloyhtiössäsi ei ole huoltoyhtiötä, niin ole yhteydessä hallituksen puheenjohtajaan tai jäseneen. Vaihtoehtoisesti voit olla yhteydessä isännöitsijään. Jos et ole varma, kuuluuko vika osakkaan vai taloyhtiön vastuulle, ole yhteydessä isännöitsijään.

Hätätilanteessa esim. vesivahingon sattuessa viikonloppuna ole suoraan yhteydessä alan liikkeeseen mikäli et tavoita hallituksenne puheenjohtajaa.

Mitä teen, jos asuntoon ei tule sähköä?

Tarkista ensin, ovatko asuntosi sulakkeet palaneet. Mikäli vika ei korjaannu vikakatkaisinta nostamalla tai sulaketta vaihtamalla, vika voi olla sähköverkossa. Älä yritä itse korjata vikaa, vaan ole yhteydessä huoltoyhtiöön. Mikäli taloyhtiössänne ei ole huoltoyhtiötä, ole yhteydessä hallituksenne puheenjohtajaan tai isännöitsijään. Jos olet vuokralla asunnossa, ilmoita vuokranantajallesi viasta. 

Mitä teen, jos asuntoon ei tule vettä tai lämmintä vettä?

Mikäli vettä ei tule lainkaan, tarkista vesilaitoksen sivuilta, onko kyse laajamittaisesta katkoksesta. Mikäli on talvi, putket ovat voineet jäätyä. Ole tällöin yhteydessä lvi-alan liikkeeseen. Heiltä löytyy putkien sulatuspalvelua. Ole asiasta kuitenkin myös yhteydessä hallituksenne puheenjohtajaan.

Mikäli lämmintä vettä ei tule, tarkista ensin, ettei lämminvesivaraajan sulake ole palanut. Mikäli on, nosta vikakytkin tai vaihda sulake. Mikäli sulake ei ole palanut, ole yhteydessä hallituksenne puheenjohtajaan, tai jäseneen. 

Haluaisin remontoida asuntoa. Miten minun tulee toimia?

Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkaiden on ilmoitettava ja pyydettävä lupa muutostöistä aina kirjallisesti. Vain tapetointi ja maalaus ovat korjaustöitä, joita saa tehdä ilman lupaa. Muutostyöilmoituksen-/lupahakemuksen voi täyttää muutostyölomakkeella. Odota aina isännöitsijän vastaus muutostyöilmoitukseen ennen kuin aloitat remontin. Osakkaalla on oikeus tehdä muutostöitä, mutta taloyhtiö voi kieltää muutostyön, jos siihen on perustetta. Peruste voi olla esimerkiksi, että muutostyö aiheuttaa haittaa talon rakenteille, muille osakkaille tai taloyhtiön taloudelle. Taloyhtiö voi myös antaa ehtoja, tai muutostyölle pitää hakea rakennuslupaa. Ehto voi olla esimerkiksi, että muutostyön pitää olla vastaavanlainen kuin naapureillakin. Piha-alueille tehtävät muutostyöt halutaan useimmiten olevan yhtenevän näköiset asuntojen kesken. Mikäli muutostyö on toteutettu ilman lupaa, voi hallitus määrätä rakenteen purkamisen ja muutostyön poistamisen, jos muutostyölle ilmenee syy, minkä vuoksi sitä ei olisi saanut toteuttaa.

Muista aina remontoidessasi noudattaa taloyhtiön yörauhaa ja hiljaisuutta. Työt olisi parasta suorittaa klo 8–16 välillä. Mikäli tämä ei syystä tai toisesta onnistu, asiasta olisi hyvä keskustella tai muutoin tiedottaa naapureita.

Taloyhtiössä on meneillään korjaushanke. Miten ja milloin se vaikuttaa asuntooni?

Isännöitsijä ja/tai urakoitsija pitävät asukkaat ja osakkaat ajan tasalla tiedotteilla. Yleensä tiedotuksesta vastaa urakoitsija. Mikäli tiedotetta ei ole kuulunut, tiedotettavaa ei vielä ole, tai tiedotus ei ole vielä ajankohtaista. Jos sinulle ilmenee kuitenkin kysyttävää, ole mieluiten yhteydessä suoraan urakoitsijaan tai urakan valvojaan. He tietävät ajantasaisimman tiedon työstään. Isännöitsijä ilmoittaa yhteyshenkilöiden tiedot ennen urakan alkua.

Mitä teen, jos naapuri aiheuttaa häiriötä?

Yritä ensin keskustella naapurisi kanssa häiriöstä. Usein häiriön aiheuttaja ei ole tajunnut itse aiheuttavansa liiallista melua tai muuta häiriötä. Mikäli keskustelusta huolimatta häiriö jatkuu, ole yhteydessä hallitukseen tai isännöitsijään. He arvioivat, onko taloyhtiön syytä puuttua häiriötoimintaan. Häiriön ajankohdista ja laadusta on hyvä pitää kirjaa, jotta tiedetään, että mitä on tapahtunut ja milloin.

 

Hyödyllisiä linkkejä taloyhtiön asukkaille ja osakkaille

Pika­yhteydenotto

Jätä yhteystietosi, soitamme sinulle ensi tilassa!

Soita